73396 - Καταλαβαίνουμε

Ν. Λυγερός

Καταλαβαίνουμε
πιο εύκολα
τις τοπικές
αλλαγές
παρά
τις ολικές
γιατί
δεν βλέπουμε
τα σημεία
αναφοράς
για να συγκρίνουμε
τα δεδομένα
με τα προηγούμενα
γι’ αυτό
η νοημοσύνη
είναι
απαραίτητη.