73397 - Μία αλλαγή

Ν. Λυγερός

Μία αλλαγή
σε τοπικό
επίπεδο
μπορεί
να προκαλέσει
μία άλλη
σε ολικό
και γι’ αυτό
πρέπει
να είμαστε
προετοιμασμένοι
να δούμε
τη συνέχεια
ακόμα
κι αν δεν φαίνεται
τίποτα
στην αρχή.