73398 - Το μελλοντικό στοιχείο

Ν. Λυγερός

Το μελλοντικό στοιχείο
χρειάζεται
πολλές γνώσεις
του παρελθόντος
αλλά
και νοημοσύνη
που ανακαλύπτει
νέα δεδομένα
εκεί
που άλλοι
λένε
ότι δεν υπάρχει
τίποτα
μόνο
που ξεχνούν
την καινοτομία.