73399 - Η έξυπνη επίλυση

Ν. Λυγερός

Η έξυπνη επίλυση
ενός προβλήματος
δεν είναι
πειστική
από μόνη της
γιατί
χρειάζεται
επεξεργασία
και από τους άλλους
που δεν συμμετέχουν
γιατί δεν βλέπουν
τη συνέχεια
από την αρχή
και πρέπει
να το ζήσουν
για να δουν
την ουσία.