73400 - Η στρατηγική νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική νοημοσύνη
έχει εξ ουσίας
την ικανότητα
να δει
την κρίση
από το μετά
δηλαδή
βλέπει
το τέλος
και αρχίζει
να σκέφτεται
από αυτό
για να επιστρέψει
στα αρχικά
δεδομένα.