73401 - Η αδράνεια

Ν. Λυγερός

Η αδράνεια
της ομαλότητας
εξασφαλίζει
την εύκολη
πρόβλεψη
αλλά
ταυτόχρονα
ελαττώνει
την ικανότητα
της ανάλυσης
των δεδομένων
που λειτουργούν
μη ομαλά
και γι’ αυτό
χρειάζεται
συνεχής
εξάσκηση.