73403 - Το σχήμα

Ν. Λυγερός

Το σχήμα
το πολυκυκλικό
λειτουργεί
αναδρομικά
για να προκαλέσει
ακόμα
και διορθωτική
διαδικασία
όταν αυτή
πρέπει
να ενεργοποιηθεί
λόγω
ύπαρξης
γενοκτονίας
της βαρβαρότητας.