73437 - Περίμενες

Ν. Λυγερός

Περίμενες
να δεις
την ουσία
αλλά
δεν ήξερες
πόσο
συνέχιζε
να ξεχειλίζει
από την αρχή
της εμφάνισής της
ενώ την είχες
ζήσει
μέσα σου
και την είχες
απολαύσει
ως έργο.