73438 - Πάνω στο χέρι

Ν. Λυγερός

Πάνω στο χέρι
είδες το ίχνος
της ουσίας
και κατάλαβες
το μέγεθος
του πόθου
που είχες
υποψιαστεί
όταν αντίκρισες
ζωντανά
την διάσταση
που είχε
μεταμορφώσει
το όργανο
της σιωπηλής
μουσικής.