73440 - Αναγνώρισες

Ν. Λυγερός

Αναγνώρισες
αμέσως
το ιπποτικό ύφος
ακόμα
κι αν είδες
μόνο μερικές
κινήσεις
που είχαν
όλες
τον ίδιο
στόχο
λόγω
της πράξης
της απελευθέρωσης
της ουσίας
του έργου.