73443 - Το βλέμμα σου

Ν. Λυγερός

Το βλέμμα σου
αντιλήφθηκε
τελικά
το μέγεθος
της εικόνας
που φανταζόσουν
ήδη μέσα σου
αφού
ένιωθες
το άνοιγμα
και ταυτόχρονα
τη βαθύτητα
που έδινε
πρόσβαση
σε άλλους
ορίζοντες.