73445 - Κάθε κίνηση

Ν. Λυγερός

Κάθε κίνηση
προκαλούσε
μια αντίδραση
στο πρόσωπο
όπου η χαρά
ζωγράφιζε
το χαμόγελο
αλλά
βέβαια
και το άνοιγμα
του στόματος
που είχε
συντονιστεί
για να ζήσει
σε βάθος
την αρμονία
της χαράς.