73446 - Είδα

Ν. Λυγερός

Είδα
πάνω σου
τα φωνήεντα
του Rimbaud
αφού
το πρόσωπό σου
έγινε
ποίημα
που κατέγραφε
τον πίνακα
που ένιωθες
μέσα σου
διότι
το βάθος
έπρεπε
να εμφανιστεί
στο κύμα
του δέρματος.