73447 - Η κάρτα

Ν. Λυγερός

Η κάρτα
στάλθηκε
στον Άρη
για να υπάρχει
η συνέχεια
από πριν
για το μετά
αφού
αρχίσαμε
να χτίζουμε
τη γέφυρα
του δεσμού
μεταξύ
του κόκκινου
πλανήτη
και της Γης.