73455 - Τα δάκτυλα

Ν. Λυγερός

Τα δάκτυλα
όταν έφτασαν
στην πηγή
της ουσίας
δεν μπόρεσαν
να κρατηθούν
και βυθίστηκαν
βαθιά
μέσα
στη θάλασσα
για ν’ αγγίξουν
το χρώμα
του ουρανού
απέναντι
στο βλέμμα
του ουρανοξύστη.