73456 - Όταν τα δάκτυλα

Ν. Λυγερός

Όταν τα δάκτυλα
γίνονται
πινέλα
για να ζωγραφίσουν
τον πίνακα
της ζωής
αναζητούν
την ουσία
για να γίνει
χωρίς
καθυστέρηση
αλλά
με βραδύτητα
η μεταμόρφωση
που θέλει
η πολυκυκλικότητα.