73461 - Ο ψυχοπλάστης

Ν. Λυγερός

Ο ψυχοπλάστης
δεν ασχολείται
με την κοινωνία
της πραγματικότητας
αφού αγγίζει
μόνο
τις ψυχές
για να πάρουν
από το φως
της ανάστασης
χωρίς
να θυσιαστούν
γιατί
η θυσία
έγινε
ήδη
πριν αιώνες.