73462 - Όταν ζεις

Ν. Λυγερός

Όταν ζεις
μαζί
με τον Χρόνο
δεν κάνεις πια
καμιά
προσπάθεια
αφού
μόνο πράττεις
για να ζήσει
το έργο
λόγω
ανάγκης
διότι
αυτό
απαιτεί
η Ανθρωπότητα
για τη συνέχεια.