73483 - Το γυμνό

Ν. Λυγερός

Το γυμνό
έχει
μια φυσική
ομορφιά
που δεν μπορεί
να καλύψει
ούτε να κρύψει
τo ρούχo
και ακόμα
λιγότερο
να αντικαταστήσει.