73484 - Η σύνθεση

Ν. Λυγερός

Η σύνθεση
είναι το έργο
που ενώνει
δύο αγάλματα
ανεξάρτητα
για να παράγει
ολισμό
όπου φαίνεται
η αρμονία
της συμπληρωματικότητας.