73487 - Με το ασήμι

Ν. Λυγερός

Με το ασήμι
του δεκάτου ενάτου αιώνα
καταλαβαίνεις
την ιδέα
της πολλαπλότητας
του μπρούντζινου
αγάλματος
γιατί τότε
καταλαβαίνεις
την ομορφιά του.