73488 - Με το βάθος

Ν. Λυγερός

Με το βάθος
της σύνθεσης
ανακαλύπτεις
το συμπληρωματικό
που δεν είχες
φανταστεί
επειδή
δεν ήξερες
για τη συνέχεια
του μέλλοντος.