73489 - Η ετοιμότητα

Ν. Λυγερός

Η ετοιμότητα
του αγάλματος
γίνεται
φωτεινή
όταν συνδυάζεται
με την προοπτική
και το άνοιγμα
που συνεχίζουν
το έργο
πολλαπλά.