73492 - Ο κόσμος

Ν. Λυγερός

Ο κόσμος
της Ανθρωπότητας
είναι πάντα
ανοιχτός
αλλά
πρέπει
κι εσύ
να αντιληφθείς
ποια είναι
η προοπτική
που επιτρέπει
τη σύνθεση
πέρα
του ορατού.