73501 - Η ιδεολογική μνήμη

Ν. Λυγερός

Η ιδεολογική μνήμη
προέρχεται
από την πλαστή ιστορία
που παράγουν
τα κομματόσκυλα
και δεν έχει
καμία σχέση
με την ιστορία
της Ανθρωπότητας.