73508 - Η ανάγνωση

Ν. Λυγερός

Η ανάγνωση
των αρχείων
σου μαθαίνει
την ιστορία
από την πηγή
χωρίς να υπάρχει
καμιά παρέμβαση
και παρερμηνεία
για να αγγίξεις
την αλήθεια
της εποχής.