73510 - Τα δεδομένα

Ν. Λυγερός

Τα δεδομένα
του Λευκού Οίκου
φωτίζουν
πιο έντονα
την αρχή
του Κυπριακού
αφού έχουμε
πρακτικά
από τις πρώτες
ημέρες
της εισβολής.