73511 - Την επόμενη

Ν. Λυγερός

Την επόμενη
της εισβολής
έχουμε ήδη
δεδομένα
που μας πληροφορούν
για το ύφος
που είχε
ο Ecevit
λόγω
της αντίστασης
της Κύπρου.