73512 - Η καταγραφή

Ν. Λυγερός

Η καταγραφή
μέσω τηλεφώνου
της συζήτησης
δίνει επιπλέον
λεπτομέρειες
για το ύφος
του λόγου
τη στιγμή
της κρίσης
λόγω της εισβολής.