73513 - Μελετάμε

Ν. Λυγερός

Μελετάμε
κάθε λεπτομέρεια
των πρακτικών
γιατί οι εκφράσεις
είναι σημαντικές
όχι μόνο
για εκείνη
την εποχή
αλλά και για τη συνέχεια
της ιστορίας.