73514 - Η αναφορά

Ν. Λυγερός

Η αναφορά
στα καντόνια
είναι σημαντική
διότι διαφέρει
από τη γενική
ορολογία
της ζώνης
διότι
λειτουργεί
και ιστορικά
ως θεσμικό
πλαίσιο.