73516 - Ήδη από το 1974

Ν. Λυγερός

Ήδη από το 1974
υπήρχε
η σύνδεση
μεταξύ
της διζωνικής
και της διπλής
ένωσης
αλλά ποιος
το ξέρει
μετά από τόσες
δεκαετίες.