73518 - Η συζήτηση

Ν. Λυγερός

Η συζήτηση
του Μακαρίου
και του Kissinger
είναι ενδεικτική
για τα δεδομένα
του Οκτωβρίου
του 1974
και κάθε αναφορά
δείχνει στοιχεία
που παρουσιάζουν
σενάρια επιλογής
για την ιστορία.