73520 - Το δεντρόμινο

Ν. Λυγερός

Το δεντρόμινο
αποκτά
σιγά σιγά
μια υπόσταση
που ξεπερνά
τον σχεδιασμό
αφού παίρνει
τη θέση του
στον πολεοδομικό
ιστό.