73522 - Με το άγαλμα

Ν. Λυγερός

Με το άγαλμα
βλέπεις
τα όρια
της κοινωνίας
και που
αρχίζει
ο κόσμος
της Ανθρωπότητας
για τον Χρόνο.