73523 - Με την παρουσίαση

Ν. Λυγερός

Με την παρουσίαση
του αγάλματος
βλέπεις
ποια είναι
η πηγή της ουσίας
που εντοπίζει
τον διαχωρισμό
μεταξύ
κοινωνίας
και Ανθρωπότητας.