73528 - Η πράξη

Ν. Λυγερός

Η πράξη
της παραίτησης
δεν είναι μόνο
θέμα αντίστασης
στην απαράδεκτη
και βάρβαρη
εξουσία
αλλά και απόδειξη
αξιοπρέπειας
της ανθρωπιάς.