73534 - Όταν μπορείς

Ν. Λυγερός

Όταν μπορείς
να αντικρίσεις
την ηδονή
τόσο άμεσα
και να μετρήσεις
τις διαστάσεις
που παίρνει
λόγω
της έντονης
χαράς
απελευθερώνεσαι.