73535 - Η διάρκεια

Ν. Λυγερός

Η διάρκεια
της ηδονής
προκαλεί
μία διαστολή
του Χρόνου
και δίνει
τη δυνατότητα
να ζήσεις
την απόλαυση
σαν κομμάτι
του Παραδείσου.