73536 - Με το βλέμμα

Ν. Λυγερός

Με το βλέμμα
καρφωμένο
πάνω
στα πέντε
κέρινα
καλούπια
συνειδητοποιούσες
ότι η ομορφιά
ήταν και διαδικασία
κι όχι μόνο
ομορφιά.