73538 - Η αξιοποίηση

Ν. Λυγερός

Η αξιοποίηση
μετά το τέλος
είναι απόδειξη
της συνέχειας
του δεσμού
που λειτουργεί
αρμονικά
και πέρα
από τα όρια
των αποστάσεων.