73541 - Η άλλη προοπτική

Ν. Λυγερός

Η άλλη προοπτική
εξηγεί
τον συνδυασμό
των αγαλμάτων
για την απεικόνιση
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου
μέσω της ουσίας
που αποτελεί
η σκέψη.