73542 - Ο συνδυασμός  

Ν. Λυγερός

Ο συνδυασμός
των σωμάτων
γίνεται
πολυκυκλικός
και μέσω
των χεριών
του Χρόνου
και της Ανθρωπότητας
διότι είναι
δεσμός.