73544 - Γύρισες

Ν. Λυγερός

Γύρισες
από όλες
τις πλευρές
για να μη χάσεις
ούτε στάλα
της θέας
που δεν φαίνεται
εκτός
αν υπάρχει
η θέληση
της αποκάλυψης.