73546 - Το πίσω μέρος

Ν. Λυγερός

Το πίσω μέρος
του αγάλματος
δεν παρέμεινε
άγνωστο
σε σένα
γιατί αμέσως
θέλησες
να το αντικρίσεις
ζωντανά
στο φώς.