73549 - Μετά από μήνες

Ν. Λυγερός

Μετά από μήνες
εισβολής
φαίνεται
ξεκάθαρα
η στρατηγική
ήττα
του Κρεμλίνου
που συνεχώς
αλλάζει
τακτική
για να δικαιολογήσει
την κατάσταση.