73552 - Οι είκοσι χώρες

Ν. Λυγερός

Οι είκοσι χώρες
συμφώνησαν
για να ενισχύσουν
οπλικά
την Ουκρανία
ενάντια στο Κρεμλίνο
γιατί καταλαβαίνουν
ότι πρόκειται
για τον αγώνα
της Ευρώπης
και τίποτα λιγότερο.