73553 - Η Ουκρανία

Ν. Λυγερός

Η Ουκρανία
είναι χώρα
ευρωπαϊκή
και θα πρέπει
να το καταλάβει
όχι μόνο η Ρωσία
αλλά κι όσοι
δεν θέλουν
να το αποδεχθούν
λόγω ιδεολογίας.