73554 - Είναι αγώνας

Ν. Λυγερός

Είναι αγώνας
για την Ουκρανία
να ενταχθεί
στην Ευρώπη
με τον τρόπο
τον πιο επίσημο
και αυτή η αρχή
πρέπει να γίνει
συντονισμένα
για τη συνέχεια.