73555 - Η Πρόεδρος

Ν. Λυγερός

Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
μίλησε ξεκάθαρα
για σταθμούς LNG
στην Κύπρο
και στην Ελλάδα
και ξεπέρασε
όλους όσους
δυσκολεύονται
να το πιστέψουν
τόσα χρόνια.